Borgen och ansvaret det innebär att gå i borgen

Att gå i borgen för någon innebär att man tar på sig ansvaret att betala av en skuld för någon annan. Den som tar på sig det här ansvaret kallas för en borgensman. Om exempelvis en låntagare inte lyckas betala tillbaka lånet men har någon som gått i borgen för en, så blir borgensmannen skyldig att betala tillbaka lånet.

Att gå i borgen för någon fungerar alltså som en säkerhet för långivaren. Detta används oftast när lånesökaren inte har så bra kredit.

Vad är borgen?

Borgen är en juridisk term som innebär att en person (borgenär) lovar att betala tillbaka en skuld åt en annan person (låntagare) om låntagaren inte kan eller vill betala tillbaka skulden själv. Borgen innebär att borgenären tar på sig ett ekonomiskt ansvar för att betala tillbaka lånet om låntagaren inte kan eller vill betala tillbaka skulden.

Att ställa upp som borgensman innebär alltså att man går i god för någon annans ekonomiska skyldigheter och tar på sig risken för att betala tillbaka skulden om låntagaren inte gör det. Borgensmän kan krävas av långivare som vill ha ytterligare säkerhet för att låna ut pengar till en låntagare, särskilt om låntagaren har en dålig kreditvärdighet eller saknar säkerheter.

Borgen kan användas i olika sammanhang, till exempel vid lån, hyresavtal, avbetalningsköp och andra typer av avtal där det finns en risk att den ena parten inte fullgör sina skyldigheter. Det är viktigt att noga överväga riskerna innan man ställer upp som borgensman, eftersom man tar på sig ett ekonomiskt ansvar som kan vara betungande om låntagaren inte kan eller vill betala tillbaka skulden.

Att gå i borgen för någon – Hur det fungerar

När någon ansöker om ett lån så gör långivaren vanligtvis en kreditupplysning på både lånesökaren och den som går i borgen för lånesökaren. Detta görs för att undersöka lånesökarens och borgensmannens kreditvärdighet och alltså försöka avgöra ifall de kommer att lyckas betala tillbaka lånet.

Vid en kreditupplysning tittar långivarna vanligen på personens inkomst, kapital, eventuella tidigare skulder och betalningsanmärkningar. Skulder och betalningsanmärkningar ses som tecken på dålig betalningsförmåga. Att ansöka om lån när man har skulder kan därför vara komplicerat, vilket är varför många har någon som går i borgen för en i dessa fall.

Att tänka på när du går i borgen för någon

Det finns generellt tre förpliktelser som en borgensman tar på sig när denne går i borgen för någon.

 1. För det första är en borgensman skyldig att betala tillbaka hela lånet ifall låntagaren inte lyckas göra det.
 2. För det andra så gäller ett borgensåtagande alltid till dess att hela lånet är avbetalat, oavsett skilsmässor och andra förändrade omständigheter.
 3. För det tredje så har långivaren rätt att beslagta och sälja borgensmannens tillgångar, såsom hus och bil, ifall varken låntagaren eller borgensmannen lyckas betala tillbaka lånet i tid.

Att gå i borgen för någon kan vara ganska riskabelt eftersom du inte vet ifall låntagaren kommer att lyckas betala tillbaka lånet eller inte.

Om du överväger att gå i borgen för någon är det en del saker du ska tänka på innan du skriver på ett avtal. Tänk till exempel på att alltid försöka begränsa tidsperioden för ditt borgensåtagande. Desto längre perioden för ditt åtagande är, desto större blir risken för att du blir betalningsskyldig.

Tänk också på att försöka begränsa ditt åtagande till en viss summa så att du vet att du kommer att kunna betala lånet ifall låntagaren misslyckas.

När du går i borgen för någon har du rätt att få veta hur låntagaren ekonomiska situation ser ut och eventuella tidigare skulder till exempel om personen har tagit snabblån med direkt utbetalning och inte betalat i tid. Du ska även bli underrättad ifall låntagarens ekonomiska situation förändras under borgensåtagandets gång.

Om du som borgensman blir skyldig att betala lånet, tänk på att du då alltid har regressrätt gentemot låntagaren, alltså rätten att kräva tillbaka pengarna. Regressrätten gäller dock bara i 10 år och ofta kan det vara problematiskt att få tillbaka dessa pengar från låntagaren.

Tänk därför alltid igenom ditt beslut innan du går i borgen för någon och kom ihåg att aldrig skriva under något som du inte instämmer med.

Risker med att gå i borgen för någon annan

Att gå i borgen för någon innebär att man lovar att betala tillbaka en skuld om den person som man går i borgen för inte kan eller vill betala. Detta innebär också en del risker, här är några exempel:

Personlig ekonomisk påverkan: Om personen man går i borgen för inte kan eller vill betala tillbaka skulden kan det leda till att man själv blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av skulden. Detta kan i sin tur leda till ekonomiska problem för den personen som går i borgen.

Negativ påverkan på kreditvärdighet: Att gå i borgen för någon kan också påverka ens egen kreditvärdighet. Om personen som man går i borgen för inte kan eller vill betala tillbaka skulden kan detta synas i ens egna kreditupplysning och påverka ens möjlighet att ta lån i framtiden.

Risk för rättsliga åtgärder: Om personen som man går i borgen för inte kan eller vill betala tillbaka skulden kan det leda till att långivaren vidtar rättsliga åtgärder för att få tillbaka pengarna. Detta kan leda till rättsliga processer och kostnader som den person som går i borgen också kan bli ansvarig för.

Hur fungerar det att låna pengar med borgen?

Att låna pengar med borgen innebär att en annan person, vanligtvis en vän eller familjemedlem, går i borgen för lånet. Detta innebär att om den som lånar pengarna inte kan eller vill betala tillbaka skulden, så är det borgenären som blir ansvarig för att betala tillbaka lånet.

Så här går det till att låna pengar med borgen:

 1. Ansökan om lån: Den person som vill låna pengar ansöker om ett lån från en långivare.
 2. Borgen: Om långivaren anser att personen som ansöker om lånet har en för hög risk att inte betala tillbaka lånet, kan långivaren kräva att en borgenär går i borgen för lånet. Borgenären måste då godkänna att hen går i borgen för lånet, vilket innebär att hen blir ansvarig för att betala tillbaka lånet om den som lånar pengarna inte kan eller vill betala tillbaka.
 3. Godkännande: När borgenären har godkänt att hen går i borgen för lånet, kan långivaren bevilja lånet.
 4. Utbetalning: När lånet har beviljats betalas pengarna ut till den som har lånat pengarna.

Det är viktigt att noga överväga riskerna innan man går i borgen för någon och att se till att man har en klar bild av personens ekonomiska situation och förmåga att betala tillbaka skulden innan man lovar att gå i borgen.

Vad menas med enkel borgen?

Enkel borgen är en form av borgen där borgensmannen garanterar att lånet blir återbetalat om den som tagit lånet inte kan eller vill betala tillbaka skulden. Skillnaden mellan enkel borgen och vanlig borgen är att borgensmannen i enkel borgen inte har någon säkerhet för att få tillbaka sina pengar om hen tvingas betala tillbaka skulden. Det innebär att borgensmannen kan behöva driva in pengarna på egen hand genom att exempelvis ta till rättsliga åtgärder.

I praktiken innebär detta att om låntagaren inte betalar tillbaka lånet, kan borgenären bli tvungen att betala tillbaka skulden på egen hand utan att ha någon garanti att få tillbaka pengarna från låntagaren. Detta gör att enkel borgen kan vara riskabelt för borgenären och det är därför viktigt att noga överväga risken innan man ställer upp som borgensman.

Enkel borgen används främst i mindre lån, där det inte finns någon eller mycket begränsad säkerhet att ta i anspråk vid utebliven betalning. Det är därför vanligt i samband med personliga lån och småföretagslån. Vanligtvis erbjuder dock inte alla långivare möjligheten till enkel borgen, utan föredrar att kräva mer omfattande säkerheter för att skydda sig mot risken att inte få tillbaka pengarna.

Vad menas med att han gick i borgen?

Att ”gå i borgen” innebär att man lovar att betala tillbaka en skuld om den person som tagit lånet inte kan eller vill betala tillbaka skulden. Borgensmannen tar därmed på sig ett ansvar för att betala tillbaka skulden om låntagaren inte klarar av det. Borgensmannen kan göra detta genom att betala tillbaka skulden i sin helhet eller delvis, beroende på vad som har avtalats.

Att gå i borgen är ett viktigt beslut och innebär en stor ekonomisk risk för borgensmannen, eftersom denne blir ansvarig för låntagarens skuld. Det är därför viktigt att noga överväga risken innan man ställer upp som borgensman och att man har en klar bild av personens ekonomiska situation och förmåga att betala tillbaka skulden innan man lovar att gå i borgen.

Vad är riskerna med att gå i borgen för bolån?

Att gå i borgen för bolån kan innebära en stor ekonomisk risk för borgensmannen eftersom denne blir ansvarig för att betala tillbaka lånet om låntagaren inte kan eller vill betala tillbaka skulden. Det är därför viktigt att noga överväga risken innan man ställer upp som borgensman för ett bolån.

Några av de risker som är förknippade med att gå i borgen för bolån inkluderar:

 1. Ekonomiska risker: Borgensmannen blir ansvarig för att betala tillbaka lånet om låntagaren inte kan eller vill betala tillbaka skulden. Detta innebär att borgensmannen riskerar att bli skyldig att betala tillbaka hela lånebeloppet, inklusive ränta och andra avgifter, vilket kan vara mycket kostsamt.
 2. Konsekvenser för kreditvärdigheten: Om låntagaren inte betalar tillbaka lånet kan det påverka borgensmannens kreditvärdighet negativt. Detta kan göra det svårare för borgensmannen att få lån eller andra finansiella produkter i framtiden.
 3. Långvarigt ansvar: Borgensmannen är normalt sett ansvarig för lånet tills det är helt betalt. Detta innebär att borgensmannen kan bli ansvarig för lånet under en mycket lång tid, vilket kan innebära en betydande ekonomisk belastning.
 4. Risker med fastigheten: Om bolånet är säkrat med fastigheten, kan det finnas en risk för borgensmannen om fastigheten minskar i värde eller om låntagaren inte kan sälja fastigheten tillräckligt snabbt för att betala tillbaka lånet.

Det är viktigt att borgensmannen noga överväger riskerna innan hen går i borgen för ett bolån. Det är också viktigt att ha en klar bild av låntagarens ekonomiska situation och förmåga att betala tillbaka lånet innan man lovar att gå i borgen.

Vad är ett borgenslån?

Ett borgenslån är ett lån där en borgensman står som säkerhet för låntagarens återbetalning av lånet. I ett borgenslån blir borgensmannen ansvarig för att betala tillbaka lånet om låntagaren inte kan eller vill betala tillbaka skulden.

Borgenslån används vanligtvis när låntagaren inte kan få ett lån på egen hand på grund av bristande kreditvärdighet eller andra skäl. En borgensman kan förbättra låntagarens chanser att få ett lån genom att erbjuda säkerhet för lånet. Detta kan vara särskilt användbart för personer som försöker få ett lån för första gången eller som har svårt att få lån på grund av en dålig kreditvärdighet.

I ett borgenslån är det vanligt att borgensmannen får betala tillbaka lånet om låntagaren inte kan eller vill betala tillbaka skulden. Det är därför viktigt att noga överväga risken innan man ställer upp som borgensman för ett lån.

Det finns olika typer av borgenslån, till exempel privatlån med borgensman, bolån med borgensman och företagslån med borgensman. Det är viktigt att noga undersöka de olika typerna av borgenslån och vilka villkor som gäller innan man väljer att gå i borgen för en annan persons lån.