Borgen

Att gå i borgen för någon innebär att man tar på sig ansvaret att betala av en skuld för någon annan. Den som tar på sig det här ansvaret kallas för en borgensman. Om exempelvis en låntagare inte lyckas betala tillbaka lånet men har någon som gått i borgen för en, så blir borgensmannen skyldig att betala tillbaka lånet. Att gå i borgen för någon fungerar alltså som en säkerhet för långivaren. Detta används oftast när lånesökaren inte har så bra kredit.

Att gå i borgen för någon – Hur det fungerar

När någon ansöker om ett lån så gör långivaren vanligtvis en kreditupplysning på både lånesökaren och den som går i borgen för lånesökaren. Detta görs för att undersöka lånesökarens och borgensmannens kreditvärdighet och alltså försöka avgöra ifall de kommer att lyckas betala tillbaka lånet. Vid en kreditupplysning tittar långivarna vanligen på personens inkomst, kapital, eventuella tidigare skulder och betalningsanmärkningar. Skulder och betalningsanmärkningar ses som tecken på dålig betalningsförmåga. Att ansöka om lån när man har skulder kan därför vara komplicerat, vilket är varför många har någon som går i borgen för en i dessa fall.

Att tänka på när du går i borgen för någon

Det finns generellt tre förpliktelser som en borgensman tar på sig när denne går i borgen för någon. För det första är en borgensman skyldig att betala tillbaka hela lånet ifall låntagaren inte lyckas göra det. För det andra så gäller ett borgensåtagande alltid till dess att hela lånet är avbetalat, oavsett skilsmässor och andra förändrade omständigheter. För det tredje så har långivaren rätt att beslagta och sälja borgensmannens tillgångar, såsom hus och bil, ifall varken låntagaren eller borgensmannen lyckas betala tillbaka lånet i tid.

Att gå i borgen för någon kan vara ganska riskabelt eftersom du inte vet ifall låntagaren kommer att lyckas betala tillbaka lånet eller inte. Om du överväger att gå i borgen för någon är det en del saker du ska tänka på innan du skriver på ett avtal. Tänk till exempel på att alltid försöka begränsa tidsperioden för ditt borgensåtagande. Desto längre perioden för ditt åtagande är, desto större blir risken för att du blir betalningsskyldig. Tänk också på att försöka begränsa ditt åtagande till en viss summa så att du vet att du kommer att kunna betala lånet ifall låntagaren misslyckas.

När du går i borgen för någon har du rätt att få veta hur låntagaren ekonomiska situation ser ut och eventuella tidigare skulder. Du ska även bli underrättad ifall låntagarens ekonomiska situation förändras under borgensåtagandets gång. Om du som borgensman blir skyldig att betala lånet, tänk på att du då alltid har regressrätt gentemot låntagaren, alltså rätten att kräva tillbaka pengarna. Regressrätten gäller dock bara i 10 år och ofta kan det vara problematiskt att få tillbaka dessa pengar från låntagaren. Tänk därför alltid igenom ditt beslut innan du går i borgen för någon och kom ihåg att aldrig skriva under något som du inte instämmer med.