Borgensman

Innebörden av att vara borgensman

Att vara borgensman innebär att man går i borgen för någon. Det betyder att man tar på sig ansvaret för att betala en skuld för någon annan ifall denne inte lyckas betala av sin skuld. Att ha en borgensman används oftast i de fall då lånesökaren inte har så mycket kredit eller någon kredithistoria. När en person ansöker om ett lån med en borgensman så gör långivaren normalt en kreditupplysning på både lånesökaren och borgensmannen.

Vid en kreditupplysning tittar man på personens inkomst, kapital och eventuella tidigare skulder och betalningsanmärkningar. Skulder och tidigare anmärkningar ses som tecken på dålig återbetalningsförmåga och godkänns inte som låntagare av de flesta långivare. I ett sådant fall kan det vara bra att ha en borgensman. Borgensmannen fungerar då som en sorts säkerhet att för långivarna att få tillbaka pengarna. Långivaren brukar normalt sett även kontrollera att borgensmannen verkligen förstår innebörden av att gå i borgen för någon. Som borgensman kan det därför vara en god idé att begära ett skrivet kontrakt på sitt åtagande.

Skyldigheter som borgensman

Olika borgensåtaganden kan skilja sig åt, men det finns en del saker som generellt gäller. En sådan skyldighet är att långivaren kan begära att borgensmannen betalar tillbaka hela lånet ifall låntagaren inte lyckas göra det. En annan skyldighet som gäller för en borgensman är att när man tar på sig ett borgensåtagande så gäller det till dess att hela lånet är återbetalat, oavsett förändrade omständigheter såsom skilsmässor. Vidare har långivaren rätt att beslagta och sälja borgensmannens tillgångar, såsom hus och bil, ifall denne inte heller lyckas betala tillbaka lånet.

Rättigheter som borgensman

Som borgensman har man rätt att veta låntagarens ekonomiska situation och eventuella tidigare skulder och betalningsanmärkningar. Borgensmannen har också rätt att så fort som möjligt få veta ifall låntagarens ekonomiska situation förändras under låneperioden och ifall låntagaren börjar hamna efter med betalningarna. Ifall du som borgensman blir skyldig att betala tillbaka lånet så har du regressrätt gentemot låntagaren. Det innebär att du har rätt att få tillbaka dina pengar. Regressrätten gäller dock bara i 10 år och oftast kan det vara komplicerat att få tillbaka pengarna från låntagaren.

Solidariskt ansvar för borgensmän

Ifall låntagaren har fler borgensmän för samma lån så har dessa solidariskt ansvar. Det innebär att alla borgensmännen är skyldiga att betala tillbaka lånet ifall låntagaren inte lyckas göra det i tid. Om det bara är en borgensman som betalar för hela lånet så har denna även regressrätt gentemot både låntagaren såväl som de andra av borgensmännen. Den betalade borgensmannen kan alltså kräva tillbaka pengarna från de andra.

Att tänka på som borgensman

Att vara borgensman kan vara riskabelt. Tänk därför alltid noga igenom innebörden av att gå i borgen för någon. Innan du skriver på ett avtal, tänk på att försöka begränsa tidsperioden för ditt borgensåtagande. Desto längre åtagandet gäller, desto större är risken att du som borgensman blir betalningsskyldig. Tänk även på att försöka begränsa mängden du åtar dig att betala och tänk på att aldrig skriva på något du inte kan betala eftersom att det finns en risk att du blir betalningsskyldig. Tänk även på att du alltid komma med förslag på en version av ett borgensåtagande och att aldrig skriva under något du inte går med på.