Borgensman och vad det innebär att gå i borgen för någon

Innebörden av att vara borgensman

Att vara borgensman innebär att man går i borgen för någon. Det betyder att man tar på sig ansvaret för att betala en skuld för någon annan ifall denne inte lyckas betala av sin skuld.

Att ha en borgensman används oftast i de fall då lånesökaren inte har så mycket kredit eller någon kredithistoria. När en person ansöker om ett lån med en borgensman så gör långivaren normalt en kreditupplysning på både lånesökaren och borgensmannen.

Vid en kreditupplysning tittar man på personens inkomst, kapital och eventuella tidigare skulder och betalningsanmärkningar.

Skulder och tidigare anmärkningar ses som tecken på dålig återbetalningsförmåga och godkänns inte som låntagare av de flesta långivare. I ett sådant fall kan det vara bra att ha en borgensman. Borgensmannen fungerar då som en sorts säkerhet att för långivarna att få tillbaka pengarna.

Långivaren brukar normalt sett även kontrollera att borgensmannen verkligen förstår innebörden av att gå i borgen för någon. Som borgensman kan det därför vara en god idé att begära ett skrivet kontrakt på sitt åtagande.

Skyldigheter som borgensman

Olika borgensåtaganden kan skilja sig åt, men det finns en del saker som generellt gäller. En sådan skyldighet är att långivaren kan begära att borgensmannen betalar tillbaka hela lånet ifall låntagaren inte lyckas göra det.

En annan skyldighet som gäller för en borgensman är att när man tar på sig ett borgensåtagande så gäller det till dess att hela lånet är återbetalat, oavsett förändrade omständigheter såsom skilsmässor.

Vidare har långivaren rätt att beslagta och sälja borgensmannens tillgångar, såsom hus och bil, ifall denne inte heller lyckas betala tillbaka lånet.

Rättigheter som borgensman

Som borgensman har man rätt att veta låntagarens ekonomiska situation och eventuella tidigare skulder och betalningsanmärkningar. Borgensmannen har också rätt att så fort som möjligt få veta ifall låntagarens ekonomiska situation förändras under låneperioden och ifall låntagaren börjar hamna efter med betalningarna.

Ifall du som borgensman blir skyldig att betala tillbaka lånet så har du regressrätt gentemot låntagaren. Det innebär att du har rätt att få tillbaka dina pengar. Regressrätten gäller dock bara i 10 år och oftast kan det vara komplicerat att få tillbaka pengarna från låntagaren.

Solidariskt ansvar för borgensmän

Ifall låntagaren har fler borgensmän för samma lån så har dessa solidariskt ansvar. Det innebär att alla borgensmännen är skyldiga att betala tillbaka lånet ifall låntagaren inte lyckas göra det i tid.

Om det bara är en borgensman som betalar för hela lånet så har denna även regressrätt gentemot både låntagaren såväl som de andra av borgensmännen. Den betalade borgensmannen kan alltså kräva tillbaka pengarna från de andra.

Att tänka på som borgensman

Att vara borgensman kan vara riskabelt. Tänk därför alltid noga igenom innebörden av att gå i borgen för någon.

Innan du skriver på ett avtal, tänk på att försöka begränsa tidsperioden för ditt borgensåtagande. Desto längre åtagandet gäller, desto större är risken att du som borgensman blir betalningsskyldig.

Tänk även på att försöka begränsa mängden du åtar dig att betala och tänk på att aldrig skriva på något du inte kan betala eftersom att det finns en risk att du blir betalningsskyldig. Tänk även på att du alltid komma med förslag på en version av ett borgensåtagande och att aldrig skriva under något du inte går med på.

Ansök om lån med borgensman

Ett lån med borgensman fungerar på så sätt att en borgensman lovar att betala tillbaka en skuld om den person som lånar pengarna inte kan eller vill betala tillbaka skulden. Långivaren kan kräva att du har en borgensman om du har en hög risk att inte betala tillbaka lånet. Borgensmannen är en annan person som går i borgen för dig och som därmed garanterar att lånet betalas tillbaka.

Så här går det till att ansöka om lån med borgensman:

 1. Ansökan: Den person som vill låna pengar ansöker om ett lån från en långivare.
 2. Borgen: Om långivaren anser att personen som ansöker om lånet har en hög risk att inte betala tillbaka lånet, kan långivaren kräva att en borgenär går i borgen för lånet. Borgensmannen måste då godkänna att hen går i borgen för lånet, vilket innebär att hen blir ansvarig för att betala tillbaka lånet om den som lånar pengarna inte kan eller vill betala tillbaka.
 3. Godkännande: När borgensmannen har godkänt att hen går i borgen för lånet, kan långivaren bevilja lånet.
 4. Utbetalning: När lånet har beviljats betalas pengarna ut till den som har lånat pengarna.

Om den som lånar pengarna inte kan eller vill betala tillbaka skulden, är det borgenären som blir ansvarig för att betala tillbaka lånet. Det är därför viktigt att borgenären noga överväger riskerna innan hen går i borgen för någon och att hen har en klar bild av personens ekonomiska situation och förmåga att betala tillbaka skulden innan hen lovar att gå i borgen.

Varför behöver jag en borgensman?

Du kan behöva en borgensman om du ansöker om ett lån men långivaren anser att du har en för hög risk att inte betala tillbaka lånet. Då kan långivaren kräva att du har en borgensman som går i borgen för dig. Borgensmannen är en annan person som lovar att betala tillbaka lånet om du inte kan eller vill betala tillbaka skulden.

Anledningarna till att en långivare kan kräva en borgensman är:

 1. Låg kreditvärdighet: Om du har en låg kreditvärdighet eller en dålig kredithistoria, kan långivaren anse att du har en högre risk att inte kunna betala tillbaka lånet. Tillexempel om du tagit flera direktlån och inte betalat i tid. Då kan långivaren kräva en borgensman för att minska sin risk.
 2. Ingen säkerhet: Om du ansöker om ett lån utan säkerhet, det vill säga utan att lämna någon tillgång som säkerhet för lånet, kan långivaren kräva en borgensman för att minska sin risk.
 3. Höga belopp: Om du ansöker om ett stort lån med högt lånbelopp kan långivaren kräva en borgensman för att minska sin risk, eftersom högre lånbelopp innebär högre risk för långivaren.

Måste jag ställa upp som borgensman?

Nej, du måste inte ställa upp som borgensman om du inte vill eller om du anser att det innebär för höga risker för dig själv. Att ställa upp som borgensman innebär att du lovar att betala tillbaka en skuld om den person som du går i borgen för inte kan eller vill betala tillbaka skulden.

Det är viktigt att noga överväga risken innan man lovar att gå i borgen för någon och att se till att man har en klar bild av personens ekonomiska situation och förmåga att betala tillbaka skulden innan man lovar att gå i borgen. Om du inte känner dig bekväm med att ställa upp som borgensman, så är det viktigt att du säger nej till detta och att du förklarar varför.

Hur fungerar bolån med borgensman?

Bolån med borgensman fungerar på samma sätt som andra lån med borgensman, med den skillnaden att lånet är avsett för köp av en bostad. Borgensmannen går i borgen för att garantera att lånet betalas tillbaka om den person som tar lånet inte kan eller vill betala tillbaka skulden.

Så här gör du för att ansöka om bolån med borgensman:

 1. Ansökan av bolån: Du ansöker om ett bolån från en långivare för att köpa en bostad.
 2. Borgen: Om långivaren anser att du har en hög risk att inte betala tillbaka bolånet, kan långivaren kräva att du har en borgensman som går i borgen för lånet. Borgensmannen måste då godkänna att hen går i borgen för bostadslånet, vilket innebär att hen blir ansvarig för att betala tillbaka lånet om du inte kan eller vill betala tillbaka.
 3. Godkännande av bostadslån: När borgensmannen har godkänt att hen går i borgen för lånet, kan långivaren bevilja bolånet.
 4. Utbetalning av bolånet: När bolånet har beviljats betalas pengarna ut till dig för att köpa bostaden.

Om du inte kan eller vill betala tillbaka lånet, är det borgenären som blir ansvarig för att betala tillbaka lånet. Det är därför viktigt att borgenären noga överväger riskerna innan hen går i borgen för dig och att hen har en klar bild av din ekonomiska situation och förmåga att betala tillbaka lånet innan hen lovar att gå i borgen.

Vidare är det viktigt att komma ihåg att kraven för bolån med borgensman kan variera mellan olika långivare. Vissa långivare kan kräva att borgensmannen har en högre kreditvärdighet än den som ansöker om lånet, medan andra långivare kan kräva en fastighetsinteckning som säkerhet för lånet. Det är därför viktigt att du jämför olika långivare och deras krav innan du ansöker om ett bolån med borgensman.