Gäldenär

Gäldenären är den som lånar pengar av någon. En gäldenär är alltså motsatsen till en borgenär – den som lånar ut pengarna. Om du tar ett lån hos en bank innebär det alltså att du är gäldenär. En gäldenär betalar oftast en ränta till borgenären, vilket är en sorts betalning för att få låna pengarna. Gäldenären har sedan en förpliktelse att betala tillbaka den summan.

Att vara i gäld betyder alltså att man står i skuld till någon annan.

Det finns två typer av gäldenärer, penninggäldenärer och naturagäldenärer. Naturagäldenärer kan vara en betalad för men ej utförd tjänst, vilket betyder att gäldenären står i skuld till dess att tjänsten blir utförd. En penninggäldenär är däremot oftast någon som är skyldig pengar för ett lån eller liknande.