Inkasso och vad det innebär att få ett inkassokrav

Inkasso är en process som involverar att driva in obetalda skulder genom att skicka påminnelser och kravbrev till den som är skyldig att betala. Om dessa påminnelser och krav inte leder till att skulden betalas kan en inkassofirma eller ett inkassobolag kopplas in för att driva in skulden genom olika åtgärder.

Att hamna i en inkassosituation kan vara stressande och jobbigt, men det är viktigt att ta ansvar för sin ekonomi och se till att betala tillbaka skulder i tid för att undvika att hamna i skuldfällan.

Först skickas en betalningspåminnelse ut

Innan inkassoförfarandet inleds brukar en betalningspåminnelse skickas ut till gäldenären, där denne påminns om att betala sin skuld. Om betalningen inte sker inom en viss tid skickas sedan ett kravbrev ut, som är en mer formell påminnelse som också innehåller information om vilka åtgärder som kan vidtas om skulden inte betalas.

Därefter får man ett inkassokrav

Om skulden fortfarande inte betalas kan en inkassofirma eller ett inkassobolag kopplas in för att driva in skulden genom andra åtgärder, exempelvis genom att skicka inkassokrav eller att ta ärendet till domstol. Dessa åtgärder kan leda till att ytterligare avgifter och ränta läggs till på skulden, vilket gör det än svårare för gäldenären att betala tillbaka skulden.

Ett exempel på ett inkassoförfarande kan se ut så här:

 1. En person har tagit ett lån med direkt utbetalning av ett kreditinstitut och inte betalat tillbaka skulden i tid.
 2. Kreditinstitutet skickar då ut en betalningspåminnelse till personen där denne uppmanas att betala tillbaka skulden inom en viss tid.
 3. Om skulden fortfarande inte betalas skickar kreditinstitutet ut ett kravbrev med inkasso krav, som är en mer formell påminnelse om skulden.
 4. Om skulden fortfarande inte betalas kan långivaren koppla in en inkassofirma eller ett inkassobolag för att driva in skulden. Inkassofirman eller inkassobolaget kan då skicka inkassokrav och ta andra åtgärder för att driva in skulden, exempelvis genom att ta ärendet till domstol.
 5. Om skulden fortfarande inte betalas kan ytterligare åtgärder vidtas, exempelvis genom att låta kronofogden utmäta egendom för att täcka skulden.

Det är viktigt att komma ihåg att inkassoförfarandet kan undvikas genom att betala tillbaka skulder i tid eller genom att ta kontakt med långivaren eller borgenären och diskutera möjligheterna till en avbetalningsplan eller andra lösningar.

Betala i tid för att undvika inkasso

Det är viktigt att komma ihåg att inkassoprocessen kan undvikas genom att betala sina skulder i tid eller genom att ta kontakt med långivaren eller borgenären och diskutera möjligheterna till en avbetalningsplan eller andra lösningar. Det är också viktigt att vara medveten om sina rättigheter som gäldenär och se till att man inte utsätts för ocker eller andra oegentligheter från inkassobolag eller andra aktörer som är involverade i inkassoprocessen.

Vad innebär inkasso?

Om du har fått ett brev från inkasso innebär det att du har missat att betala exempelvis en faktura eller en skuld för ett lån. Att få ett brev från inkasso innebär att man har fått ett inkassokrav, vilket vanligtvis kostar runt 160 kronor. Om man hamnar hos inkasso är det viktigt att så snabbt som möjligt betalar innan förfallodagen, då skulden snabbt kan öka i form av ränta och avgifter. Utöver detta kan man även bli skyldig att betala dröjsmålsränta och påminnelsekostnad.

Inkasso kan leda till betalningsanmärkning

Vid ett inkassokrav medföljer ett inbetalningskort med inkassoavgift där man antingen kan välja att betala hela skulden direkt eller att betala av delar av den. Ifall detta inte betalas in riskerar man att få en betalningsanmärkning och att hamna hos Kronofogdemyndigheten. Att ha en betalningsanmärkning när man exempelvis ska söka lån kan vara komplicerat, se därför till att försöka undvika detta genom att betala in så snabbt som möjligt. Många långivare godkänner nämligen inte personer med tidigare betalningsanmärkningar.

Om du har hamnat hos inkasso

Ifall du hamnar hos inkasso är det viktigt att försöka betala av skulden, räntan och inkassokostnaden inom förfallodatumet. Om du inte har möjlighet att göra detta kan du försöka med att kontakta den som skickat inkassokravet och komma överens om en alternativ avbetalningsplan. Den som skickat inkassokravet har dock ingen skyldighet att gå med på detta.

Ifall du lyckas betala, men efter förfallodatumet, är det viktigt att ringa den som skickat inkassot och meddela om att betalningen är gjord. I annat fall kan du riskera att inkassokravet redan gått vidare till exempelvis Kronofogdemyndigheten eller att du får ytterliga förseningsavgifter. Spara därför alltid alla kvitton på de inbetalningar du gör.

Anser du att inkassokravet är felaktigt bör du så snart som möjligt bestrida det. Gör då en skriftlig anmälan på det du anser är fel och kontakta den som skickat kravet.

Vilka kostnader tillkommer vid inkasso?

Vid inkasso kan det tillkomma flera olika kostnader utöver den ursprungliga skulden som inte betalats i tid. Här är några exempel på vanliga kostnader vid inkasso:

 1. Inkassokostnader: Detta är kostnader för att anlita en inkassofirma eller ett inkassobolag för att driva in skulden. Dessa kostnader kan variera beroende på vilket företag som används och vilken typ av skuld det handlar om.
 2. Ränta: Om skulden inte betalas i tid kan det tillkomma räntekostnader på skulden, vilket gör att den totala skulden ökar över tiden.
 3. Påminnelseavgifter: Innan inkassoförfarandet startar kan den ursprungliga långivaren skicka ut påminnelser om att skulden inte betalats i tid. Dessa påminnelser kan vara förenade med avgifter.
 4. Utmätningskostnader: Om skulden inte betalas trots inkasso och andra påminnelser kan det bli nödvändigt att utmäta egendom för att täcka skulden. Detta kan också vara förenat med kostnader, exempelvis om en kronofogde behöver anlitas för att genomföra utmätningen.

Det är viktigt att vara medveten om att dessa kostnader kan variera beroende på vilken typ av skuld det handlar om, vilket inkassoföretag som används och andra faktorer. Det är också viktigt att komma ihåg att inkassoförfarandet kan undvikas genom att betala tillbaka skulder i tid eller genom att ta kontakt med långivaren eller borgenären och diskutera möjligheterna till en avbetalningsplan eller andra lösningar.

Vad är inkassokrav?

Inkassokrav är ett krav på betalning av en skuld som har övergått till en inkassofirma eller ett inkassobolag. Vanligtvis sker detta när en skuld inte betalas i tid och långivaren eller borgenären anlitar en tredje part för att driva in skulden. Inkassoföretaget eller inkassobolaget skickar då ett inkassokrav till gäldenären, det vill säga den person som är skyldig att betala skulden.

Ett inkassokrav kan innehålla information om den ursprungliga skulden, inklusive eventuella räntor och påminnelseavgifter, samt kostnader för inkassotjänster och eventuella utmätningskostnader om skulden inte betalas. Kravet innehåller också information om hur man kan betala skulden eller kontakta inkassoföretaget för att diskutera en avbetalningsplan eller andra lösningar.

Om gäldenären inte betalar skulden inom den angivna tidsramen kan inkassoföretaget eller inkassobolaget vidta ytterligare åtgärder för att driva in skulden, till exempel genom att skicka ytterligare påminnelser, använda sig av en kronofogde eller vidta andra rättsliga åtgärder. Det är därför viktigt att ta ett inkassokrav på allvar och försöka lösa skulden så snart som möjligt.

Hur många påminnelser får man innan inkasso?

Det finns ingen fastställd regel för hur många påminnelser som skickas innan en skuld övergår till inkasso. Det beror på den individuella långivaren eller borgenärens policy för inkasso. Vanligtvis skickas dock minst en påminnelse till gäldenären när en betalning är försenad eller missad.

Om betalningen fortfarande inte betalas kan flera påminnelser skickas innan långivaren eller borgenären överväger att skicka skulden till inkasso. Det är alltid bäst att betala skulden i tid eller kontakta långivaren eller borgenären om betalningsproblem uppstår för att undvika extra påminnelser och inkassokrav.

Inkassobolag i Sverige

Det finns många inkassobolag i Sverige och det går inte att lista alla men nedan är några av de största inkassobolagen i Sverige:

 1. Intrum AB
 2. Lindorff AB
 3. Alektum Group AB
 4. Sergel AB
 5. Gothia Financial Group AB
 6. Svea Inkasso
 7. B2 Kapital AB
 8. Alektum Inkasso AB
 9. Soliditet AB
 10. Inkassogram AB

Det finns också många mindre inkassobolag och regionalt baserade företag som erbjuder inkassotjänster i Sverige. Det är viktigt att välja ett seriöst och pålitligt inkassobolag när man behöver hjälp med att driva in en skuld.