Ränta

Vad är ränta?

Ränta är en kostnad i procent som du betalar för att få låna pengar. Räntans kostnad är beroende av skulden, där kostnaden är större ju större lånet är. Andra exempel på saker som kan påverka din ränta är om du lämnar en säkerhet för lånet, om du lånat hos banken tidigare och kreditinstitutets krav på avkastning.

Olika varianter av ränta

Både låneperioden och storleken på lånet påverkar storleken på räntan. Det finns även olika typer av ränta – rörlig och fast. Tar man exempelvis ett bolån kan man välja mellan rörlig och bunden ränta. Den rörliga räntan kallas ibland för tremånadersränta, då den rörliga räntan ändras var tredje månad eftersom att den följer marknaden. Det som styr den rörliga räntan är förväntningarna på marknaden, vilket gör att den alltid ändras. Om exempelvis bankerna förutspår att räntan kommer att gå upp de närmsta åren så sjunker den rörliga räntan.

Generellt är den rörliga räntan det billigaste alternativet, vilket är varför många väljer att ha en rörlig ränta. Nackdelen med att ha rörlig ränta är dock givetvis den stora osäkerheten som råder, vilket egentligen också är fördelen eftersom att du kan tjäna på att ha rörlig ränta ifall den sjunker.

En nackdel med att ha rörlig ränta är även att du aldrig vet hur mycket du ska betala i slutet på månaden. Den fasta räntan är däremot alltid densamma. Den fasta räntan gör det alltså mycket enklare att planera sin ekonomi eftersom man vet precis vad man ska betala varje månad.

Vilken typ av ränta ska jag välja?

Vad för ränta som passar dig bäst är helt upp till dig själv att bestämma. Har du en bra ekonomi som klarar av en eventuell ränteökning kan den rörliga räntan vara det bästa alternativet eftersom att den oftast är billigast. Har man inte en så stark ekonomi eller tycker om säkerheten att veta om vad det kommer att kosta varje månaden kan en fast ränta vara det bästa alternativet.