Amortering

När du tar ett lån betalar du en viss summa till banken varje månad. Denna summa består av två delar, ränta och amortering. Räntan är det du betalar till långivaren för att få låna pengarna. Amorteringen däremot är det faktiska lånet som du betalar tillbaka en del av varje månad.

Olika typer av amortering

Det finns olika varianter av amorteringar du kan välja på när du tar ett lån.

Amorteringsfritt lån

Ett alternativ är att ta ett så kallat amorteringsfritt lån. Det betyder att man under själva låneperioden endast betalar ränta. När låneperioden är över betalar man sedan tillbaka hela lånet på en gång. Istället för att amortera och alltså betala tillbaka delar utav lånet varje månad, så betalar man istället den sammanlagda summan i slutet av perioden.

Rak amortering

En annan typ av amortering är rak amortering. Det innebär att du betalar exakt samma summa av amorteringen varje månad. Vartefter att du betalar tillbaka lånet, kommer låneskulden givetvis minska. Detta gör att räntekostnaderna vid rak amortering minskar för varje månad, eftersom att räntekostnaden är direkt beroende av storleken på den kvarvarande låneskulden. Den här typen av amortering rekommenderas för personer som har tillräckligt bra ekonomi för att betala av större betalningar i början av lånet.

Annuitetslån

Ett tredje alternativ är att ta ett annuitetslån. Vid ett annuitetslån räknar långivaren ut en exakt summa som ska betalas av varje månad, innehållande både räntan och amorteringen. Den procentuella skillnaden mellan mängden amortering och räntekostnad ändras dock vartefter låneperioden. Eftersom att det resterande lånet minskar så minskar även räntan. Detta gör att den procentuella mängden av återbetalningen som består av amortering ökar. Alltså förändras andelen amortering och räntekostnaden under låneperioden, men den månadsvisa summan är densamma.

Amortering – Den rätta varianten för dig

Det kan vara smart att betala av stora delar av lånet i början av låneperioden eftersom att storleken på räntans kostnad är beroende av det resterande lånet. Alla har dock inte möjligheten att ta så stora kostnader i början av perioden. Tänk därför alltid på hur din ekonomiska situation ser ut och planera ordentligt så att du har råd att betala tillbaka lånet.